Autism Treatment Center of America®
I_want_this_for_my_Child

Czech Rep. Version

Autismus muss kein Urteil auf Lebenszeit sein.

Vítejte v Centru pro lécbu autismu (The Autism Treatment Center of America), sídle , Son-Rise Programu® , efektivního prístupu pro deti a dospelé postizené Autismem, Poruchami na autistickém spektru, pervazivní vývojovou poruchou (PVP), Aspergrovým syndromem a dal√∂ímy vývojovými problémy.

Tento prevratný prístup byl vytvoren rodici pro dal√∂í rodice a odborníky. Ucí je jak navrhnout a uskutecnit plán pro program domácího vyucování zamerený prímo na jejich díte. Son rise program® verí, ze rodic je tím nejcennej√∂ím zdrojem pro díte, takze ná√∂ vzdelávací plán je navrzen nejen pro deti, ale téz pracuje s rodici. Ucíme rodice konkrétní vzdelávací techniky, pomáháme jim vytvorit si optimistický prístup k autismu, aby se mohli stát nejefektivnej√∂ímy uciteli a terapeuty pro svoje díte a pomohli mu se dramaticky zlep√∂it ve v√∂ech oblastech ucení, vývoje, dovedností a komunikace.

Ucitelé a terapeuti v Centru pro lécbu autismu mají obrovské mnozství praktických zku√∂eností s aplikováním Son-rise programu®. Pracovali jsme jiz s více nez 22 000 rodici a odborníky z celého sveta - priná√∂íme skvelé výsledky jiz pres 25 let.

Jak principy a postupy Son-rise programu pomáhají detem s postizením?

 • Aktivní pripojení se k repetativním rituálum dítete nám pomuze odhalit záhadnost techto chování a výrazne zvy√∂uje ocní kontakt, pomáhá sociálnímu rozvoji a ucí hru mezi dvema lidmi.
 • Vyuzití motivace dítete rozvíjí ucební schopnosti a staví základ pro vzdelání a ucení dovedností.
 • Ucení pomocí interaktivní hry ústí v efektivní a smysluplnou socializaci a komunikaci.
 • Energetický, nad√∂ený a entusiastický prístup zaujme díte a inspiruje jeho lásku k ucení a interakci.
 • Pouzití bezpredsudkového a optimistického prístupu maximalizuje príjemný prozitek dítete, pozornost a touhu po lidské interakci behem jeho Son-rise programu®.
 • Urcení rodice jako nejdulezitej√∂í a trvající zdroj dítete priná√∂í neustálý zámer na vzdelávání a inspiraci.
 • Vytvorení bezpecného prostredí bez rozptylovacích faktoru poskytuje optimální prostredí pro ucení a rust.

Wir können Ihnen helfen. Muzeme Vám pomoci hned ted´.

 • Zavolejte 001 413 229 2100 a zamluvte si pulhodinovou konzultaci zdarma s jedním z na√∂ich rodinných poradcu.
 • Zacnete aplikovat Son-rise program® metody ihned s pouzitím na√∂ich konkrétních taktik, které Vám pomohou v peti ruzných oblastech.
 • Tragen Sie sich auf unserer MAILING-LISTE ein und Sie bekommen unseren kostenlosen Katalog und andere Informationen.
 • Zapi√∂te se do na√∂eho informacníhoseznamu. Obdrzíte brozuju a ostatní informace zdarma.

Komunikujte s rodici a odorníky, kterí jsou v podobné situaci na na√∂í diskuzní strane. Nezálezí na tom, na jakém stupni rozvoje Va√∂e díte je, Son-Rise program® navzdy zmení Vá√∂ prístup k autismu a Va√∂emu díteti.

Tato strana byla prelozena, ale zbytek webových stránek, kurzy a katalogy jsou v Anglictine.

A Division of The Option Institute
A nonprofit, federally tax-exempt, charitable organization
2080 S Undermountain Road
Sheffield, MA USA 01257
Phone: 413/229-2100
Fax: 413/229-3202